събота, 30 януари 2010 г.

Защо драстично пада възрастта на проституиращите?

Много се пише за платената любов, най-вече за момичетата, които я предлагат, и момчетата, които събират пари от тях, но никой не споменава тези, които я ползват! А именно техният интерес поддържа бизнеса оцеляващ! Много съм мислила по темата какви хора са готови да дават пари за най-интимната човешка близост: секса. И стигнах до следния извод: има два типа участници в заниманието. Едните - ще ги нарека „бегълци” - влизат в играта, за да избягат от жегата и мърморещите си съпруги или от скука, както се казва. А другите са убедени играчи, които наистина си падат по секса във всичките му форми. Първите са мързеливци по природа. Консумират каквото има на пазара. В краен случай като не харесат позавяхналите салати на сергията, ще хапнат домашни консерви вкъщи. Но вторият тип членове от братството на платения секс определят правилата на играта. От тях зависи къде, как и каква плът за продан се предлага. И ако „къде” отчасти се влияе от географски и демографски параметри, „как” - от биологични възможности, то „каква” се обуславя само от мода и време, в което се извършва дейността. Наскоро в едно интервю ме попитаха защо мисля, че е паднала възрастовата граница на момичетата, заети с бизнеса. Замислих се и отговорих: защото за хубав секс, за да бъде той наистина и ефективно действащ, е необходимо да се съчетаят няколко фактора. И най-вече да са налице трите „Не” - та. Първото от тях е нещо непознато или неизвестно - ново място, нови хора, нова ситуация и време. Вторият фактор е нещо недостъпно, невъзможно, непостижимо. И третият - нещо непозволено, нарушаващо табута и забрани. Клубовете, предлагащи платени секс услуги, лесно обединяват трите „Не” - та. Винаги имат свежа плът. Често сменят адреси на офиси. Понякога е трудно да бъдат посетени. А за третия фактор сме си виновни ние, жените, защото свалихме всички табута. И така единствената тръпка от забраненото идва от нарушаване на закона - в частта с развращаване на малолетни.

Няма коментари: