четвъртък, 18 юни 2009 г.

Няколко типа пикаещи мъже

Нервак: Не намирайки ципа на панталоните (обути обратно със задницата отпред), ги разкъсват в гнева си.
Общителен: Пикае само в комнания, независимо това дали иска или не.
Срамежлив: Отлага процеса с престъпване от крак на крак, докато не остане сам.
Музикален: Силно си подсвирква, разглеждайки през преградката инструмента на съседа.
Мияч: Ако писоарите са заети, пикае в мивката.
Предпазлив: Пикае без да хваща инструмента си в ръка и го прикрива с вратовръзката си.
Славолюбив: Разкопчава ципа си 15 сантиметра, макар да са достатъчни само пет.
Разконцентриран: Разкопчава сакото, намира вратовръзката и пикае в панталоните си.
Преебан: Неуверен в своята полова принадлежност, тайно изследва инструмента си преди процеса.
Неудачник: Стои известно време, попръдва, опитва се да пикае, но безуспешно. В края на краищата тихичко изчезва, озъртайки се.
Подлец: Тихо пърди, души въздуха и укорително гледа на съседа отляво.
Разсеян: Пикае върху краката си, тръгва си с незатворен цип и намества всяко яйце поне десет минути.
Инфантилен: С интерес наблюдава балончетата в тоалетната чиния по време на процеса.
Делови: Чете книга или вестник, докато пикае.
Ковач: Почуква с инструмента си по ръба на писоара, за да стръска капките.
Алкохолик: Открива си инструмента, вижда, че са два и прибира единия обратно.
Кривоглед: Застава пред един писоар, а пикае в съседен.
Срамежлив: Скрива инструмента си с две ръце и пикае през пръстите си.
Непохватен: Кихта и пръска от главата до краката съседите.
Чистоплътен: Изтрива инструмента след осъществяване на процеса с носна къпра.
Плах: Застава пред писоара, неуверено се оглежда и пикае на пода.
Досадник: Пикае след всяка чаша вода.
Експериментатор: Опитва се да пикае на горе с цел наблюдение траекторията на урината.
Фокусник: Изважда инструмента, с плавно движение го скрива в ръкава си. След това пред очите на изумената публика, го измъква от джоба на съседа.
Невнимателен: Изхитрява се да опикае тоалетната чиния, палците и собствените си обуща и след това забравя да ги измие.
Щедър: Пикае с три струи.
Нетърпелив: Започва да пикае, още докато отваря ципа си.
Онанист: Пикае и стиска инструмента си в юмрюк, поглаждайки го по време на процеса.
Военен: Пикае, стоейки мирно, с равна струя с мощен напор.
Слаботелесен: Държи се за преградката, за да не го изтласка напора на струята.
Неуравновесен: Пикае на порции с най-малко три влизания в тоалетната.
Мнителен: Измива тоалетната преди да пикае, след процеса помирисва пръстите си и оглежда панталоните си.
Гърбав: Пикае, подпрял чело в стената.
Развъртян: Докато пикае, успява да си бръкне в ухото, да плюе, да се изсекне, да се почеше по задника и да си приглади бретона (без да си измие ръката).
Педант: След процеса изтрива инструмента с мека кърпичка и го прибра в калъф.
Полов гигант: Мъчително преценява в каква дупка да си напъха инструмената този път.
Любознателен: Чете внимателно надписите на стените и препикава всички наоколо.
Скандалджия: Опикавайки писоара, силно се възмущава по повод на мръсотията в тоалетната.
Скъперник: Никога не пуска вода, защото му е жал.

2 коментара:

NGT каза...

Много добре! :)

Анонимен каза...

Тази "Дама" пише като познавач за мъжете все едно ги познава всичките, а почти съм сигурен че освен нещастния си съпруг "ако въобще има такъв" надали е познала отблизо двама трима за целия си живот. Диагнозата струва ми се е: - Липса на реална преценка за това по кои въпроси сме компетентни да пишем и невъзможност да се определи кога пишем глупости и се излагаме.