вторник, 2 юни 2009 г.

Задачки-закачки за ученици до пети клас

1. Избягвайки от час по физическо, Данчо и Ани се уединяват в класна стая. Данчо може да чуе човек, движещ се по коридора, преди последният да достигне на 7 метра от вратата на стаята, а Ани - на 3 метра. За да се приведе в приличен вид на Данчо му трябват 5 секунди, а на Ани - 11. В какво състояние ще завари учениците директорът, който се движи към класната стая по коридора с 2 км в час, ако: а) първи чуе стъпките Данчо, б) Данчо се увлече и първа чуе стъпките на директора Ани.
2. Решете задача 1, като вземете предвид, че по коридора със скорост 24 км в час се приближава и техния съученик Маринчо.
3. Любовните стонове на Таня се чуват на разстояние от 12 метра, на Петя - от 9 метра, а Ваня стене така тихо, че нея може да я чуят само от 3 метра. В една тиха нощ трите момичета решили да се разположат с кавалерите в равно поле, при това така да се разположат, че да се намират максимално най-близо една от друга, но да не чуват любовните си стенания. Определете големината на ъглите на триъгълника, който образуват трите влюбени двойки. Начертайте този триъгълник на милиметрова хартия в мащаб 1 см за 1 метър равно поле.
4. Запасът на въздух в гардероб е 300 литра. На несполучил любовник, скрил се в подобен шкаф, за да диша нормално му трябват 2 литра въздух за секунда. През дупките и ключалките на гардероба постъпва допълнително въздух 1 литър за секунда. Колко време може да остане любовника вътре, преди да загуби съзнание?
5. Деветокласникът Тошко е издълбал дупка с диаметър 6 мм в стената на женската съблекалня. През нея той може да вижда колената на момичетата, също така и 5 см над и под тях. Съблекалнята е с размер метър на метър. Докато се преобличат момичетата стоят по средата на кабинката. Какъв диаметър трябва да е дупката, за да може Тошко да вижда това, което се намира на 30 сантиметра над коляното?
6. Невинната деветокласничка Стефка стиска краката си със сила 8 нютона. Известният училищен любовчия Тошко се опитва да разтвори колената й с длан, прилагайки усилие 3 нютона. Използвайки страстни думички от типа „не се страхувай, ма, никой няма да разбере” и „само мъничко, моля те”, той постига намаляване на стискането с още 1 нютон. Но на него му е известно, че продължителна целувка със засмукване, намалява стискането с още 0,5 нютона за един час. Колко време ще му се наложи на Тошко да целува страстно Стефка, докато тя разтвори кратата си?
7. Сърцето на развълнувания от любовни ласки Иван прави 144 удара в минута. Към нормалния си ритъм - 75 удара в минута, то се възвръща след 41 секунди. При приятелката му Соня данните съответно са от 130 на 78 за 60. Съществува ли миг, когато сърцата им ще бият с един и същ ритъм и колко секунди след приключване на любовния акт ще настъпи това?
8. Най-важният мъжки орган в спокойно състояние има форма на цилиндър с размери: диаметър 3 и дължина 8 см. Работният край на конструкцията представлява полусфера със същия диаметър. В работно състояние увеличеният орган има дължина 16 см и диаметър 4 см. Изчислите количеството кръв, предизвиква уголемяването, като пренебрегнете силата на стискане.
9. На 14 февруари Мими получила 18 бележки с еротично съдържание. В три от тях й се обясняват в любов, в четири - сурово питат дали си спомня какви обещания е давала, в пет - я канят на кино, в две има откровени рисунки, останалите съдържат похотливи предложения. Колко „неприлични” предложения е получила Мими?
10. По време на лятната ваканция на Ленчето направили няколко скъпоструващи операции за възстановяване на девствеността. За всички операции тя платила 96 хилядарки в евро. Колко пъти момичето се е разделяло с девствеността си, ако се знае, че всяка операция е струвала с 16 хиляди по-скъпо от предишната?

Няма коментари: